Afsprake word telefonies gemaak. Nodige inligting (soos die tyd waarop die assessering gedoen sal word, koste van die assessering, tipe assessering) sal bespreek word en ‘n afspraakdatum en -tyd sal vir u opgestel word.

In die geval van ‘n skool wat ‘n afspraak wil maak, sal ‘n verteenwoordiger van die skool die praktyk telefonies moet kontak, die relevante inligting sal gegee word en ‘n afspraak sal gemaak word.

Die praktyk, wat in Little Falls geleë is, het ‘n wagkamer wat ideaal ontwerp is vir ouers om te ontspan, lees of werk terwyl jy wag vir jou kind. As u dit so sou verkies, is daar ook ‘n verskeidenheid winkelsentrums in die omgewing.

Die assessering vind plaas in ‘n kantoor langs die wagkamer.

Na afloop van die assessering sal die kind gevra word om in die wagkamer te speel / wag terwyl die terugvoering aan die ouers in die kantoor gegee word. In die geval van vakkeuse en beroepsleiding is die kind deel van die terugvoering.

Voor die assessering sal baie min of geen persoonlike inligting oor die kind / familie gevra word om die mees objektiewe opinie te kry. Dit is om hierdie rede dat die assessering begin wanneer die terapeut die kind ontmoet. Verskeie notas van dinge soos hoe die kind van die ouers skei, konsentrasie, taakbeplanning, hantering van mislukking, ens. word gemaak.

Persoonlike inligting soos geboortegeskiedenis, ontwikkeling, siekte, trauma en ander relevante inligting word slegs gevra nadat die assessering voltooi is.

Die terugvoering sal met die ouers bespreek word en dan in ‘n geskrewe verslag opgesom word.

Betaling vir die assessering word gedoen na die terugvoersessie met die ouers. ‘n Faktuur en staat sal gegee word sodra die betaling ontvang is. Alle rekeninge moet betaal word op die dag van die assessering deur die pasiënt se rekeningbetaler. Dit is die verantwoordelikheid van die rekeningpligtige om seker te maak dat hul mediese fonds die dienste dek wat deur ‘n Opvoedkundige Sielkundige aangebied word. Betaling word gemaak deur die kaartfasaliteit te gebruik of met ‘n EFT.

Alle toetse by skole vind plaas in ‘n kantoor wat spesiaal ontwerp is vir sulke doeleindes.