1. Assessering van kinders in Afrikaans of Engels, tussen 3 en 18 jaar.

Die assessering sluit in:   

Sifting vir o.a moontlike onderliggende perseptuele, ontwikkelings-, konsentrasie-, skolastiese of emosionele probleme.

 Skoolgereedheid.

 Toets vir aansoek vir korrekte plasing van bv. swakbegaafde- of leergeremde leerders.

 Toets om ‘n geskikte omgewing vir kinders te vind, byvoorbeeld begaafde leerders, kandidate vir privaatonderrig, tuisonderrig by ‘n sentrum, ens.

 Aansoek vir konsessie bv. addisionele tyd, aparte lokaal, bv. ‘n Leser/Skrywer ens.

 Hulp in verband met die keuse van die regte tipe hoërskool in Gr.8.

 Vakkeuse in Gr.9.

 Loopbaanvoorligting. 

2. Identifisering van die korrekte studiemetodes.

3. Ouerbegeleiding

4. Lewering van toesprake by verskeie geleenthede sowel as televisie en radio onderhoude.

5. Skryf van artikels.

6. Kursusse  wat spesifiek gerig is op ouers.