Dr Arina Lanser

Opvoedkundige

Sielkundige

 

Leer, Ontwikkel, Groei!

Wat die Praktyk Bied

1. Assessering van kinders in Afrikaans of Engels, tussen 3 en 18 jaar.

 

Die assessering sluit in:   

     

  • Sifting vir moontlike onderliggende perseptuele, ontwikkelings-, konsentrasie-, skolastiese of emosionele probleme.

  • Skoolgereedheid.

  • Toets vir aansoek vir korrekte plasing van bv. swakbegaafde- of leergeremde leerders.

  • Toets om 'n geskikte omgewing vir kinders te vind, byvoorbeeld begaafde leerders, kandidate vir privaatonderrig, tuisonderrig by 'n sentrum, ens.

  • Aansoek vir konsenssie bv. addisionele tyd, aparte lokaal, ‘n Amanuense (lees en skryf).

  • Hulp in verband met die regte tipe hoërskool in Gr.7.

  • Vakkeuse in Gr.9.

  • Loopbaanvoorligting. 

 

2. Identifisering van die korrekte studiemetodes.

 

3. Ouerleiding.

4. Lewering van toesprake by verskeie geleenthede sowel as televisie en radio onderhoude.

5. Skryf van artikels.

6. Kursusse  wat spesifiek gerig is op ouers.

Adres:

Kontak:

811 Augrabies Ave, Little Falls, Roodepoort, 1735

Praktyksnommer: 8614202

Reg. Health Professions Council of South-Africa 

Dr Arina Lanser

alanser@mweb.co.za

083 266 9575