Algemene Assessering

Kinders van 3 tot 18 jaar.

Skoolgereedheids Toetse

‘n Individuele evaluering kan in die praktyk gedoen word, wat die volgende insluit:

• ‘n IK-toets

• Sifting vir ADD / ADHD of onderliggende neurologiese probleme

• Sifting vir basiese perseptuele vaardighede

• Skoolgereedheid

• Emosionele ontwikkeling

Opgevolg deur ‘n geskrewe verslag.

In die geval dat die toets by ‘n skool / speelskool of kleuterskool gedoen word, word die volgende gedoen:

‘n Deel van die toets word in ‘n groep gedoen (+ – 30 min), gevolg deur ‘n afdeling wat individueel gedoen word (+ – 35 min).

Terugvoering word aan die ouers gegee en die resultate word opgesom in ‘n geskrewe verslag.

Gr 7 Aanlegtoetse

Die Aanlegtoets gee ‘n aanduiding van in watter studierigting die kind ontwikkel.

Die toetse gee ook leiding oor watter tipe skool die beste vir die kind sal wees, byvoorbeeld ‘n skool wat spesialiseer in Akademiese, Kuns- of Tegniese vakke, ens.

Die assessering duur ongeveer 2 uur om te voltooi en sluit in:

• IK
• Sifting vir ADD / ADHD of onderliggende neurologiese probleme.
• Skolastiese vlakke
• Identifisering van korrekte studiemetodes
• Emosionele Ontwikkeling
• Belangstelling

Gr 9 Vakkeuse

Die toets bestaan uit ‘n IK-toets, belangstelling en persoonlikheidsvraelyste en ‘n evaluering om moontlike emosionele probleme te diagnoseer.

Die regte keuses vir graad 10-vakke, sowel as verwysings, byvoorbeeld, ‘n oogtoets, emosionele probleme, konsentrasieprobleme, studiemetodes, ens. word gegee.

Die toets word individueel gedoen en met die terugvoer sessie duur dit tussen 2 en 3 uur.

• IK
• Sifting vir ADD / ADHD of onderliggende neurologiese probleme.
• Identifisering van korrekte studiemetode
• Persoonlikheid
• Belangstelling
• Emosionele Ontwikkeling

Loopbaan Keuse

Die toets gee ‘n aanduiding van die kind se:

• IK
• Belangstelling
• Persoonlikheid
• Waardes
• Emosionele Ontwikkeling

Moontlike beroepskeuses / studierigtings word geïdentifiseer. Die kind moet dan navorsing doen oor die voorgestelde loopbane en praat met mense wat in daardie velde werk.

‘n Opvolg sessie kan opgestel word indien die kind nog nie seker is nie.

Die toets word individueel gedoen en met die terugvoer sessie duur dit tussen 3 en 4 uur

Konsessie

‘n Spesifieke toetsbattery is nodig om te bepaal of die leerder sou kwalifiseer vir enige vorm van konsessie bv addisionele tyd, aparte lokaal, ‘n Amanuense (lees en skryf) ens.

Die assessering en terugvoer neem ongeveer vier ure. ‘n Omvattende skriftelike verslag vir die aansoek vir konsessie  volg.

Gr 1 en Ouer

• IK
• Sifting vir ADD / ADHD of onderliggende neurologiese probleme.
• Sifting vir basiese perseptuele vaardighede
• Skolastiese vlakke: lees, spelling, wiskunde, skryfspoed, ens
• Studiemetodes (Gr 3 en ouer)
• Emosionele Ontwikkeling

Voorskoolse Kinders

Die toets gee ‘n aanduiding van die kind se:

• IK
• Sifting vir ADD / ADHD of onderliggende neurologiese probleme.
• Sifting vir basiese perseptuele vaardighede.
• Emosionele Ontwikkeling