Neem asseblief kennis van die volgende rakende die beleid van die POPI-wetgewing:

•  Die skrywer versamel en stoor die inligting oor u sodat die skrywer aan die administratiewe vereistes van die praktyk kan voldoen

  Die skrywer versamel en bewaar inligting oor u ten einde u kliniese belang voortdurend te beoordeel, behandel en te bestuur.

•  Die skrywer sal u persoonlike inligting slegs gebruik vir die doeleindes waarvoor dit versamel is en met u ooreengekom is.

  Die skrywer kan u persoonlike inligting bekend maak aan diensverskaffers wat betrokke is by die lewering van dienste aan u (bv. vir faktuurdoeleindes). Die skrywer het ooreenkomste om te verseker dat dit voldoen aan die privaatheidsvereistes soos vereis deur die Wet op die Beskerming van Persoonlike Inligting – POPI Act.

•  Die skrywer sal voortdurend sekuriteitskontroles en verwante prosesse hersien om te verseker dat u persoonlike inligting veilig bly.

•  U het die reg om ‘n afskrif van die persoonlike inligting wat die skrywer oor u het, aan te vra. Let daarop dat enige sodanige toegangsversoek onderhewig kan wees aan die betaling van ‘n wettig toelaatbare fooi